CONTACTSCONTACTSSite mapSite map
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important

На вниманието на всички потребители!

Център по индустриална собственост – гр. Варна, с адрес: ул. Граф Игнатиев № 29, временно няма да работи. Поради това Ви уведомяваме, че всяка кореспонденция, включително и заявки за закрила на обекти на индустриална собственост, следва да бъдат изпращани в Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52 Б., факс: *(359-2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg

===

Дискусия на тема: "Защита на храни, получени чрез използването на ензими или микроорганизми”
NEWS
Дискусия на тема „Защита на храни, получени чрез използването на ензими или микроорганизми"
Патентното ведомство и Европейската патентна академия организират за пета поредна година среща на експерти от двете институции в определена техническа област с представители на индустрията, академичните и научноизследователските среди и представители по индустриална собственост.
През 2014г.  дискусионната платформа ще бъде на тема „Защита на храни, получени чрез използването на ензими или микроорганизми” и ще се проведе в София на 22 май 2014г.
На форума ще бъдат представени основните аспекти по закрилата на посочените хранителни продукти с патенти за изобретения и полезни модели. Ще се проведе и дискусия, насочена към тенденциите при патентоване в областта на хранително-вкусовата промишленост и развитието на европейското патентно право в специфичната област на техтиката. Участниците ще се запознаят с решения на Съставите по жалби към Европейското патентно ведомство.
Регистрация за участие: попълване и изпращане на приложения формуляр по факса на Патентното ведомство или на е-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Повече информация за срещата и формуляр за регистрация можете да намерите тук.
Програма на събитието
Място на провеждане:
гр. София 1000, Гранд Хотел София, зала "Триадица 2", ул. "Гурко" № 1

Препоръчителен срок за регистрация - не по-късно от 30 април 2014г.
ВАЖНО! Не се предвижда такса за участие.
 
Резултати на Програма Достъп до информация
На 2 април, Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.
Проучването се провежда от 2006 г., като тази година в категория "Държавни институции, създадени със закон" Патентно ведомство на Република България е с най-висок рейтинг и заема първото място с 45.3 точки. Целта на проучването е да се оцени как органите на държавна власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Проучването обхваща общо 535 административни структури на изпълнителната власт в цялата страна.
 
Updates Print
Bulgarian Patent Office prepares to implement e-filing of trade marks and designs applications
Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.
                                                                                                                                                      
p5160555_1


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Dictionary of IP Terms
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account