Site map
CONTACTSCONTACTS
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important

ВНИМАНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

!!! Внимание!!! Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. 


На вниманието на всички потребители!
Център по индустриална собственост – гр. Варна, с адрес: ул. Граф Игнатиев № 29, временно няма да работи. Поради това Ви уведомяваме, че всяка кореспонденция, включително и заявки за закрила на обекти на индустриална собственост, следва да бъдат изпращани в Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52 Б., факс: *(359-2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg

Малки и средни предприятия - полезна информация 

Патентното ведомство организира курс за ПИС през м. септември 2015

NEWS
ЕПА организира конференция за практиците по патентно право

Европейската патентна академия (ЕПА) организира ежегодната конференция, посветена на работата и ключовите решения на Колегиите по жалби в Европейското патентно ведомство. Тя е предназначена най-вече за патентни адвокати, съдии и служители на националните ведомства за индустриална собственост с практически опит минимум 3-4 години в областта на патентите. Конференцията ще се състои в Мюнхен на 26 и 27 ноември 2015г.
Академията предостави вече възможността на он лайн регистрация. Крайният срок за записване е 31 юли 2015г. Предвидена е такса за участие.
Повече подробности относно условията за регистрация, програмата и практически организационни съвети можете да намерите на www.epo.org/boa-conference.

 
Годишнина от създаването на Патентното ведомство
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО 
НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
по повод 67-мата
ГОДИШНИНА ОТ
НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ
 
            
             На днешната дата се навършват 67 години от издаването на Указ № 907 от 4 юни 1948 г., с който към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализации /ИНРА/, чийто правоприемник е Патентното ведомство на Република България. Институцията, изпълняваща водеща роля в осъществяването на държавната политика и поддържането на международното сътрудничество в областта на закрилата на обектите на индустриалната собственост.
           Основната мисия на Патентното ведомство е свързана с насърчаването на иновациите, конкурентоспособността, предприемчивостта и икономическия растеж в полза на цялото българско общество. В контекста на динамични социално-икономически промени и непрестанно усъвършенстващи се технологични решения, днес с гордост можем да заявим, че десетилетните усилия на поколения специалисти и експерти от нашата институция поставят основите за формирането и функционирането на една добре развита национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост.          
            Модерна, стабилна, адаптирана към европейските норми и добрите практики в областта, тя предоставя възможност за ефективна защита както на изобретенията, полезните модели, марките, географските означения, промишлените дизайни и топологиите на интегралните схеми, така и на сортовете растения и породите животни.
           Бидейки в ежедневна услуга на българското общество поради нормативно вменените му функции, Патентното ведомство се стреми към непрекъснато подобряване ефективността на работата и усъвършенстване качеството на обслужването на потребителите чрез постоянното развитие и модернизиране на използваните информационни технологии и внедряването на богат арсенал от електронни инструменти за заявяване.
           Постигнатите резултати в областта на правната закрила на обектите на индустриалната собственост не биха били възможни без всеотдайната работа и високия професионализъм на всички бивши и настоящи членове на екипа на Патентното ведомство.
          Сърдечно поздравяваме нашите служители, както и българските изобретатели и верните ни съмишленици, по повод 67-мата годишнина от създаването на институцията. 
   
           Честит празник! 
 
Updates Print
New study finds that companies owning Intellectual Property rights outshine their competitors in economic performancе
Companies owning intellectual property rights (IPRs) have, in general, 29% higher revenue per employee, about six times as many employees and pay wages that are up to 20% higher than firms which do not own IPRs.
These are the main findings of a study carried out by the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) acting through the EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
The study, which is based on official public financial data from more than 2.3 million European firms, covers companies which own patents, trade marks and designs at both national and EU level.
One of the key findings in the study is that a modest share of small and medium sized enterprises (SMEs) in Europe own patents, trade marks or designs. It also finds that those SMEs which own such rights have almost 32% higher revenue per employee – a significantly higher economic performance, showing significant relative benefits associated with the ownership of IPRs. SMEs are companies which employ fewer than 250 people and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro.
António Campinos, President of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) said: “SMEs are the backbone of the EU economy, and our study shows that IP rights are an economic asset for them. With the creation of its free, global, online trade mark and design databases (TMview and DesignView), OHIM has already made IPR searches available for millions of firms and individuals. This study, however, shows that we need to do more to promote the economic advantages of IP among SMEs, who benefit from it the most. Our aim is to help SMEs to fully explore the economic potential of their IPR.”
This report, which looks at the contribution of IPRs at a company level, is a follow-up to a first EU-wide analysis of the contribution of IPR intensive industries to economic performance and employment in the European Union.

New report: Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis.


Bulgarian Patent Office prepares to implement e-filing of trade marks and designs applications

Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.
                                                                                                                                                      
p5160555_1


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Dictionary of IP Terms
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account