Site map
CONTACTSCONTACTS
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important

ВНИМАНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

На вниманието на всички потребители!
Център по индустриална собственост – гр. Варна, с адрес: ул. Граф Игнатиев № 29, временно няма да работи. Поради това Ви уведомяваме, че всяка кореспонденция, включително и заявки за закрила на обекти на индустриална собственост, следва да бъдат изпращани в Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52 Б., факс: *(359-2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg

Важно! Патентното ведомство благодари за проявения интерес към семинара на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа ", но поради изчерпване на обявените свободни места спира регистрацията.

sib-banern-1a
 

 

NEWS
Нови електронни услуги за марки

Уважаеми потребители на услугите на Патентното ведомство,

Благодарим на всеки един от Вас, който взе  участие в тестването на новите електронни услуги за марки – за подаване на искания за подновяване на регистрацията, прехвърляне на правото, промяна на името и/или адреса на притежател/заявител, вписване на лицензионен договор, отменяне и заличаване на регистрацията, както и за подаване на опозиции и възражения срещу регистрация. Вашето участие в този процес е от първостепенна важност за нас в стремежа ни да предоставяме по-качествени услуги на своите потребители.

След успешното преминаване на тестовете, от понеделник, 03 ноември 2014 г.,  новите електронни услуги ще бъдат пуснати за реална експлоатация. Надяваме се те да улеснят Вашата дейност, спестявайки Ви време и усилия.  

 
Заключителна пресконференция по проект на Патентното ведомство

На 23 октомври 2014 г., в Пресклуба на БТА в София се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции“ по договор № 12-32-4/23.11.2012 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Read more...
 
Updates Print
Bulgarian Patent Office prepares to implement e-filing of trade marks and designs applications
Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.
                                                                                                                                                      
p5160555_1


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Dictionary of IP Terms
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account