Site map
CONTACTSCONTACTS
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Inventions and Utility Models - forms Print
 • Заявление за патент за изобретение
 • Указания за попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне на описанието на изобретение
 • Декларация за лицензионна готовност
 • Молба за проучване и експертиза и публикация
 • Искане за предоставяне на временна закрила по заявка за европейски патент/действие на европейски патент
 • Заявление за издаване на европейски патент
 • Заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Указания за попълване на заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила и на заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за подаване на PCT заявка
 • Искане за вписване на лицензионна готовност по международни РСТ заявка - бланка на СОИС
 • Заявление за регистрация на полезен модел
 • Заявление за регистрация на полезен модел по чл.75б от ЗПРПМ
 • Указания за попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за оформяне на описанието
 • Молба-заявление за трансформация на заявка за патент за изобретение в заявка за регистрация на ПМ
 • Декларация по чл.75в, ал.1, т.5 във връзка с чл.75б от ЗПРПМ
 • Молба за отлагане на регистрацията на полезен модел
 • Молба за експертиза на полезен модел

 • Молба за проучване състоянието на техниката
 • Декларация за действителния/те изобретатели
 • Допълнителен лист за изобретатели и заявители
 • Декларация по чл.5, ал.1 и ал.3 от ЗПРПМ (бюджетна издръжка)
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото на заявяване - патент за изобретение/полезен модел  
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на заявителя - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на прехвърлянена изключителното право върху патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на лицензия за заявкя за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежателя на патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Молба за предоставяне на извлечение от Държавния регистър...
 • Жалба
 • Искане за обявяване недействителност/заличаване
 • Пълномощно
 • Декларация за приоритет


 • Искане за предварително проучване на изобретение
 • Искане за проучване за изобретение, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за удостоверение за патент/заявка за патент, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила, промишлен дизайн
 •  

  E-SERVICES

  USEFUL INFORMATION
  Tariffs
  Official Forms of the Patent Office
  Announcments
  FAQ
  Industrial Property Representatives
  Intellectual Property Representatives
  Jobs at the Patent Office
  SMEs
  Dictionary of IP Terms
  Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account