КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Официален бюлетин на ПВ Печат

29 февруари 2016

Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на чл.38г, ал.6 от ЗМГО
Издадена е заповед на председателя на Патентното ведомство, с която се цели уеднаквяване на  практиката в отдел „Опозиция“ и отдел „Спорове“ при прилагане на чл.38г, ал.6 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
Заповед


Официален бюлетин на Патентното ведомство на Република България

2019 г.


03.1/15.03.2019
Издадени патенти за изобретения от № 66843 до № 66855
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66822 до 66830
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3118 до № 3125
Описания на регистрации на полезни модели от № 3097 до № 3108
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11162 до 11163
Регистрирани марки от № 104 441 до № 104 564
Регистрирани промишлени дизайни от № 8803 до № 8813

02.2/28.02.2019
Издадени патенти за изобретения от № 66831 до № 66842
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66816 до 66821
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3109 до № 3117
Описания на регистрации на полезни модели от № 3090 до № 3096
Регистрирани марки от № 104 257 до № 104 440
Регистрирани промишлени дизайни от № 8800 до № 8802

02.1/15.02.2019

Издадени патенти за изобретения от № 66822 до № 66830
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3097 до № 3108
Описания на регистрации на полезни модели от № 3087 до № 3089
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11160 до 11161
Регистрирани марки от № 104 133 до № 104 256
Регистрирани промишлени дизайни от № 8787 до № 8799; № 8729

01.2/31.01.2019

Издадени патенти за изобретения от № 66816 до № 66821
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66803 до 66812
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3090 до № 3096
Описания на регистрации на полезни модели от № 3075 до № 3086
Регистрирани марки от № 103 924 до № 104 132
Регистрирани промишлени дизайни № 8786                    

01.1/15.01.2019
Издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66794 до 66802
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3087 до № 3089
Описания на регистрации на полезни модели от № 3052 до № 3074
Регистрирани марки от № 103 824 до № 103 923
Регистрирани промишлени дизайни от № 8784 до № 8785


2018 г.


12.2/31.12.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66803 до № 66812
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66775 до 66793
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3075 до № 3086
Описания на регистрации на полезни модели от № 3037 до № 3051
Регистрирани марки от № 103 651 до № 103 823
Регистрирани промишлени дизайни от № 8779 до № 8783

12.1/17.12.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66794 до № 66802
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3052 до № 3074
Описания на регистрации на полезни модели от № 3026 до № 3036
Регистрирани марки от № 103 576 до № 103 650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8774 до № 8778

11.2/30.11.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66775 до № 66793
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66748 до 66760
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3037 до № 3051
Описания на регистрации на полезни модели от № 3017 до № 3025
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11158 до 11159
Регистрирани марки от № 103 461 до № 103 575
Регистрирани промишлени дизайни от № 8772 до № 8773

11.1/15.11.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66742 до 66747
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3026 до № 3036
Описания на регистрации на полезни модели от № 3003 до № 3016
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11152 до 11157
Регистрирани марки от № 103 251 до № 103 460
Регистрирани промишлени дизайни от № 8762 до № 8771

10.2/31.10.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66748 до № 66760
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3017 до № 3025
Описания на регистрации на полезни модели от № 2998 до № 3002
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11149 до 11151
Регистрирани марки от № 103 141 до № 103 250
Регистрирани промишлени дизайни от № 8753 до № 8761

10.1/15.10.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66742 до № 66747
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3003 до № 3016
Описания на регистрации на полезни модели от № 2994 до № 2997
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11145 до 11148
Регистрирани марки от № 103 018 до № 103 140
Регистрирани промишлени дизайни от № 8740 до № 8752

09.2/28.09.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2998 до № 3002
Описания на регистрации на полезни модели от № 2989 до № 2993
Регистрирани марки от № 102 877 до № 103 017
Регистрирани промишлени дизайни от № 8738 до № 8739

09.1/17.09.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2994 до № 2997
Описания на регистрации на полезни модели от № 2982 до № 2988
Регистрирани марки от № 102 704 до № 102 876
Регистрирани промишлени дизайни от № 8736 до № 8737

08.2/31.08.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2989 до № 2993
Описания на регистрации на полезни модели от № 2973 до № 2981
Регистрирани марки от № 102 507 до № 102 703
Регистрирани промишлени дизайни от № 8732 до № 8735

08.1/15.08.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2982 до № 2988
Описания на регистрации на полезни модели от № 2964 до № 2972
Регистрирани марки от № 102 351 до № 102 506
Регистрирани промишлени дизайни от № 8730 до № 8731
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8729

07.2/31.07.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66686 до № 66697
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2973 до № 2981
Описания на регистрации на полезни модели от № 2953 до № 2963
Регистрирани марки от № 102 188 до № 102 350
Регистрирани промишлени дизайни от № 8720 до № 8728

07.1/16.07.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66681 до № 66685
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2964 до № 2972
Описания на регистрации на полезни модели от № 2948 до № 2952
Регистрирани марки от № 101 994 до № 102 187
Регистрирани промишлени дизайни от № 8715 до № 8719

06.2/29.06.2018
Издадени патенти за изобретения от №66686 до №66697
Описания на издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2953 до №2963
Описания на регистрации на полезни модели от №2938 до №2947
Регистрирани марки от №101 746 до №101 993
Регистрирани промишлени дизайни от №8711 до №8714

06.1/15.06.2018

Издадени патенти за изобретения от №66681 до №66685
Описания на издадени патенти за изобретения от №66668 до 66674
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2948 до №2952
Описания на регистрации на полезни модели от №2928 до №2937
Регистрирани марки от №101 543 до №101 745
Регистрирани промишлени дизайни от №8703 до №8710


05.2/31.05.2018
Издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Описания на издадени патенти за изобретения от №66661 до №66667
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2938 до №2947
Описания на регистрации на полезни модели от №2923 до №2927
Регистрирани марки от №101 346 до №101 542
Регистрирани промишлени дизайни от №8693 до №8702

05.1/15.05.2018

Издадени патенти за изобретения от №66668 до №66674
Описания на издадени патенти за изобретения от №66657 до №66660
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2928 до №2937
Описания на регистрации на полезни модели от №2912 до №2922
Регистрирани марки от №101 200 до №101 345
Регистрирани промишлени дизайни №8560 от №8685 до №8692

04.2/30.04.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66661 ДО  № 66667
Описания на издадени патенти за изобретения   от № 66649 ДО № 66656
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2923 ДО №2927
Описания на регистрации на полезни модели от № 2901 ДО № 2911
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11134 ДО №11141
Регистрирани марки от № 101 088 ДО № 101 199

04.1/16.04.2018
Издадени патенти за изобретения от №66657до №66660
Описания на издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2912 до №2922
Описания на регистрации на полезни модели от №2898 до №2900
Регистрирани марки от №100 921 до №101 087
Регистрирани промишлени дизайни от №8678 до №8684

03.2/30.03.2018
Издадени патенти за изобретения от №66649 до №66659
Описания на издадени патенти за изобретения от №66643 до66644
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2901 до №2911
Описания на регистрации на полезни модели от №2876 до №2893
Издадени сертификати за нови сортове растения №11133
Регистрирани марки от №100 673 до №100 920
Регистрирани промишлени дизайни от №8663 до №8677

03.1/15.03.2018
Издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Описания на издадени патенти за изобретения от №66637 до66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2894 до №2900
Описания на регистрации на полезни модели от №2864 до №2875
Регистрирани марки от №100 501 до №100 672
Регистрирани промишлени дизайни от №8651 до №8662

02.2/28.02.2018
Издадени патенти за изобретения от №66643 до №66644
Описания на издадени патенти за изобретения от №66635 до66636
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2876 до №2893
Описания на регистрации на полезни модели от №2855 до №2863
Регистрирани марки от №100 331 до №100 500
Регистрирани промишлени дизайни от №8633 до №8650

02.1/15.02.2018

Издадени патенти за изобретения от №66637 до №66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2864 до №2875
Описания на регистрации на полезни модели от № 2851 до № 2854
Регистрирани марки от №100 189 до №100 330
Регистрирани промишлени дизайни от №8623 до №8632

01.2/31.01.2018
Издадени патенти за изобретения от №66635 до №66636
Описания на издадени патенти за изобретения от №66631 до66634
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2855 до №2863
Описания на регистрации на полезни модели от № 2846 до № 2850
Регистрирани марки от №100 026 до №100 188
Регистрирани промишлени дизайни от №8604 до №8622

01.1/15.01.2018
Описания на издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2851 до №2854
Описания на регистрации на полезни модели от №2836 до №2845
Регистрирани марки от №99873 до №100 025


2017 г.

12.2/29.12.2017
Издадени патенти за изобретения от № 66631 до № 66634
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66622 до 66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2846 до № 2850
Описания на регистрации на полезни модели от № 2823 до № 2835
Регистрирани марки от № 99757 до № 99872
Регистрирани промишлени дизайни от № 8587 до № 8603

12.1/15.12.2017
Издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Описания на издадени патенти за изобретения от №66617 до66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2836 до №2845
Описания на регистрации на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99679 до №99756

11.2/30.11.2017

Издадени патенти за изобретения от №66622 до №66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2823 до №2835
Издадени сертификати за нови сортове растения от №11115 до №11132
Регистрирани марки от №99402 до №99678
Регистрирани промишлени дизайни от №8574 до №8586

11.1/15.11.2017
Издадени патенти за изобретения от №66617 до №66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99171 до №99401

10.2/31.10.2017
Издадени патенти за изобретения от №66612 до №66616
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2804 до №2808
Регистрирани марки от №99023 до №99170
Регистрирани промишлени дизайни от №8566 до №8573

10.1/16.10.2017
Издадени патенти за изобретения от №66608 до №66611
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2793 до №2803
Издадени сeртификати за нови сортове растения №11114
Регистрирани марки от №98592 до №99022

09/2017
Издадени патенти за изобретения от №66603 до №66607
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2756 до №2792
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11111 до №11113
Регистрирани марки от №98039 до №98591
Регистрирани промишлени дизайни от №8555 до №8565

08/2017
Издадени патенти за изобретения от №66593 до №66602
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2687 до №2755
Регистрирани марки от №97616 до №98038
Регистрирани промишлени дизайни от №8539 до №8554 

07/2017
Издадени патенти за изобретения от №66588 до №66592
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2656 до №2686
Регистрирани марки от №97332 до №97615

06/2017
Издадени патенти за изобретения от №66585 до №66587
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2614 до №2655
Регистрирани марки от №96912 до №97331
Регистрирани промишлени дизайни от №8522 до №8538

05/2017
Издадени патенти за изобретения от №66576 до №66584
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от 2572 до №2613
Регистрирани марки от  №96752 до №96911
Регистрирани промишлени дизайни от №8509 до №8521

04/2017
Издадени патенти за изобретения от №66572 до №66575
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2513 до №2571
Регистрирани марки от №96249 до №96751
Регистрирани промишлени дизайни от №8503 до №8508

03/2017
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2481 до № 2512
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11107 до № 11110
Регистрирани марки от № 96109 до № 96248
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8502

02/2017
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2445 до № 2480
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11103 до № 11106
Регистрирани марки от № 95678 до № 96108
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8500

01/2017
Издадени патенти за изобретения от №66558 до №66562
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2387 до №2444
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11096 до №11102
Регистрирани марки от №95367 до №95677
Регистрирани промишлени дизайни от №8486 до №8489


2016 г.

12/2016
Издаден патент за изобретениe №66557
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2343 до №2386
Регистрирани марки от №95073 до №95366
Регистрирани промишлени дизайни от №8471 до №8485


11/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66553 до № 66556
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2309 до № 2342
Регистрирани марки от № 94742-94818; 94820-95072
Регистрирани промишлени дизайни от № 8467 до № 8470

10/2016

Издадени патенти за изобретения от № 66545 до № 66552
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2285 до № 2308
Регистрирани марки от № 94558 до № 94740
Регистрирани промишлени дизайни от № 8452 до № 8466


09/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66541 до № 66544
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2280 до № 2284
Регистрирани марки от № 94226 до № 9455708/2016

Издадени патенти за изобретения от № 66538 до № 66540
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2256 до № 2279
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11090 до № 11095
Регистрирани марки от № 94101 до № 94225

Регистрирани промишлени дизайни от № 8438 до № 8451


07/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66536 до № 66537
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2248 до № 2255
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11087 до № 11089
Регистрирани марки от № 93760 до № 94100
 
06/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66530 до 66535
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2238 до № 2247
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11085 до № 11086
Регистрирани марки от № 93413 до № 93759
Регистрирани промишлени дизайни от 8411 до 8437

05/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66258 до № 66529
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2222 до № 2237
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11083 до № 11084
Регистрирани марки от № 93230 до № 93412

04/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66522 до 66527
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2208 до № 2221
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11081 до № 11082
Регистрирани марки от № 92909 до № 93229
Регистрирани промишлени дизайни от 8392 до 8410

03/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66519 до № 6652
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2191 до № 2207
Регистрирани марки от № 92668 до № 92908
Регистрирани промишлени дизайни от № 8378 до № 8391
 
02/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66517 до 66518
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2184 до № 2190
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11079 до № 11080
Регистрирани марки от № 92442 до № 92667
Регистрирани промишлени дизайни от 8363 до 8377

01/ 2016
Издаден патент за изобретение № 66516
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2170 до № 2183
Регистрирани марки от № 92237 до № 92441
Регистрирани промишлени дизайни от 8345;  от 8347 до 8362
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8346

2015 г.

12/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66514 до № 66515
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2162 до № 2169
Издадени сертификати за нови сортове растения № 11077 до № 11078
Регистрирани марки от № 91911 до № 92236
Регистрирани промишлени дизайни от № 8339 до № 8344
 
11/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66508 до № 66513
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2138 до № 2161
Регистрирани марки от № 91785 до № 91910
Регистрирани промишлени дизайни от 8314 до 8338

10/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66504 до № 66507
Издадени свидететелства за регистрация на полезни модели  от № 2119 до № 2137
Издадени сертификати за нови сортове растения №  11075 до № 11076
Регистрирани марки от № 91566 до № 91784
Регистрирани промишлени дизайни от № 8305 до № 8313


09/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66501 до № 66503
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2110 до № 2118
Издадени сертификати за нови сортове растенияот № 11071 до № 11074

Регистрирани марки от № 91497 до № 91565


08/2015
Издаден патент за изобретениe № 66500
Издадени коригирани патенти за изобретения № 66382; № 66383; № 66385
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2097 до № 2109
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11064 до № 11070
Регистрирани марки от № 91369 до № 91496
Регистрирани промишлени дизайни от № 8290 до № 8304

07/2015
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2082 до № 2096
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11062 до № 11063
Регистрирани марки от № 91205 до № 91368
Регистрирани промишлени дизайни № 8275 до № 8289

06/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66493 до № 66499
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2069 до № 2081
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11061
Регистрирани марки от № 91009 до № 91204
Регистрирани промишлени дизайни № 8224; от № 8251 до № 8274


5/2015
Издадени патенти за изобретения от №66488 до № 66492 
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2050 до № 2068
Регистрирани марки от № 90827 до № 91008
Регистрирани промишлени дизайни от 8243 до 8250
 
4/2015
Издаден патент за изобретение № 66487
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2037 до № 2049
Издадени сертификати за нови сортове растения от 11057 до 11060
Регистрирани марки от № 90651 до № 90826
Регистрирани промишлени дизайни от 8228 до № 8234; от 8234 до №8242

3/2015

Издадени патенти за изобретения от № 66483 до № 66486
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2029 до № 2036
Регистрирани марки от № 90361 до № 90650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8211 до № 8223, от № 8225 до № 8227


2/2015 
Издадени патенти за изобретения  от от № 66481 до № 66482
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от от № 2021 до № 2028
Регистрирани марки от от от № 89960 до № 90360
Регистрирани промишлени дизайни от от № 8197 до № 8210
В бр. 2/2015  на официалния бюлетин на Патентното ведомство е публикуван актуалният списък на Представителите по индустриална собственост.


01/2015
Издадени патенти за изобретения  от № 66479 до № 66480
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2012 до № 2020
Регистрирани марки от № 89789 до № 89959
Регистрирани промишлени дизайни от № 8187 до № 8193
В бр. 1/2015 на официалния бюлетин Патентно ведомство, поради техническа причина е публикуван неактуален списък на Представителите по индустриална собственост.


2014 г.


12/2014
Издадени патенти за изобретения от № 66476 до № 66478
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2002 до № 2011
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11051 до №11052
Регистрирани марки от № 89643 до № 89788
Регистрирани промишлени дизайни  от 8169 до 8186

11/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66465 до № 66475
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1987 до № 2001
Издаден сертификат за нова порода животно № 11050
Регистрирани марки от № 89466 до № 89642
Регистрирани промишлени дизайни от № 8041 до № 8168

10/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66454 до № 66464
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1969 до № 1986
Регистрирани марки от № 88680 до № 888686; от № 89001 до № 89465
Регистрирани промишлени дизайни от № 8125 до № 8139
 

09/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66445 до № 66453
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1955 до № 1968
Регистрирани марки от № 88801 до № 89000
Регистрирани промишлени дизайни от № 8103 до № 8124

08/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66439 до № 66444
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1938 до № 1954
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 88524 до № 88800
Регистрирани промишлени дизайни от № 8091 до № 8102

07/2014
Издадени патенти за изобретения от № 66437до № 66438
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1926 до № 1937
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11042 до №11045
Регистрирани марки от № 88302 до № 88523
Регистрирани промишлени дизайни  от 8071 до 8090

06/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66434 до № 66436
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1909 до № 1925
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 87955 до № 88301
Регистрирани промишлени дизайни от № 8052 до № 8070

05/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66432 до № 66433
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1886 до № 1908
Регистрирани марки от № 87583 до № 87664; от 87666 до № 87954
Регистрирани промишлени дизайни от № 8033 до № 8051
 

04/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66425 до № 66431
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1871 до № 1885
Регистрирани марки от № 87402до № 87585
Регистрирани промишлени дизайни от № 8008 до № 8021; от № 8023 до № 8032
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №8022
 

03/2014

Издадени  патенти за изобретения  от № 66416 до № 66424
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1855 до № 1870
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11034 до № 11039
Регистрирани марки № 85391; 85854; 85919; 86664; от №87051 до № 87401
Регистрирани промишлени дизайни от № 7988 до № 8007
 

02/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66413 до 66415
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1840 до № 1854
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11033
Регистрирани марки от № 86665 до № 86946
Регистрирани промишлени дизайни от № 7970 до № 7979; от № 7981 до № 7987
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7980

01/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66407 до 66412
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1828до № 1838
Издаден секретен полезен модел № 1839
Регистрирани марки от № 86333 до № 86663
Регистрирани промишлени дизайни от № 7946 до № 7969


2013 г.


12/2013
Издадени  патенти за изобретения  от №66394 до 66406
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1807до № 1827
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11030 до № 11032
Регистрирани марки от № 86101 до № 86332
Регистрирани промишлени дизайни от № 7926 до № 7940; от № 7942 до № 7945
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7941

11/2013
Издадени  патенти за изобретения от № 66379 до № 66393
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1789 до № 1806
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11025  до № 11029
Регистрирани марки от №85701 до № 85853; от № 85855 до № 85918; от № 85920 до № 86100
Регистрирани промишлени дизайни от № 7904 до 7925

10/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66367 до № 66378
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1765 до № 1788
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11021 до №11024
Регистрирани марки от № 85301  до № 85390; от 85392 до № 85700
Регистрирани промишлени дизайни от № 7875 до № 7881; от № 7883 до № 7903
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7882

09/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66354 до № 66366
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1749 до № 1764
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11018 до №11020
Регистрирани марки от № 84960 до № 85300
Регистрирани промишлени дизайни  -7834; от № 7857 of 7874

08/2013 
Издадени патенти за изобретения от № 66346 до № 66353
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1728 до № 1748
Регистрирани марки от № 84661  до № 84959
Регистрирани промишлени дизайни от № 7816 до № 7833; от № 7835 до № 7844;от № 7846 до № 7856
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 7845
Регистрирани промишлени дизайни, публикувани по чл.48в от ЗПД от № 7811 до № 7812

07/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66337 до № 66345
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1712 до № 1727
Регистрирани марки от № 84351  до № 84660

06/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66328 до № 66336
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1699 до № 1711
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11013 до № 11017
Регистрирани марки от № 83922  до № 84350
Регистрирани промишлени дизайни от № 7796 до № 7809; от № 7813 до № 7815
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация от № 7810 до № 7812

05/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66321 до № 66327
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1687 до № 1698
Регистрирани марки от № 83641  до № 83921
Регистрирани промишлени дизайни от № 7783 до № 7795


04/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66314 до № 66320
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1676  до № 1686
Регистрирани марки от № 83221  до № 83640
Регистрирани промишлени дизайни от № 7770 до № 7782

03/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66295 до № 66313
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1662  до № 1675
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11007 до № 11012
Регистрирани марки от № 82901  до № 83220
Регистрирани промишлени дизайни от № 7756 до № 7769


02/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66289 до № 66294
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1654  до № 1661
Регистрирани марки от № 82661  до № 82900
Регистрирани промишлени дизайни от № 7752 до № 7755


01/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66282 до № 66288
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1649  до № 1653
Регистрирани марки от № 82379  до № 82660
Регистрирани промишлени дизайни от № 7739 до № 7751


2012 г.

12/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66274 до № 66281
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1636  до № 1648
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11005 до № 11006
Регистрирани марки от № 81969  до № 82378
Регистрирани промишлени дизайни от № 7719 до № 7738


11/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66268 до № 66273
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1625  до № 1635
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10998 до № 11004
Регистрирани марки от № 81716  до № 81968
Регистрирани промишлени дизайни от № 7704 до № 7718


10/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66256 до № 66267
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1615  до № 1624
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10996 до № 10997
Регистрирани марки от № 81481  до № 81715
Регистрирани промишлени дизайни от № 7694 до № 7703

09/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66248 до № 66255
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1593  до № 1614
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10989 до № 10995
Регистрирани марки от № 80926  до № 81480
Регистрирани промишлени дизайни от № 7680 до № 7693


08/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66236 до № 66247
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1582  до № 1592
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10983 до № 10988
Регистрирани марки от № 80416  до № 80925
Регистрирани промишлени дизайни от № 7653 до № 7679

07/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66227 до № 66235
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1571  до № 1581
Регистрирани марки от № 80151  до № 80415
Регистрирани промишлени дизайни от № 7623 до № 7652
Поправка

06/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66218 до № 66226
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1562  до № 1570
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10981 до № 10982
Регистрирани марки от № 79861  до № 80150
Регистрирани промишлени дизайни от № 7585 до № 7600; № 7602 до № 7622

05/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66212 до № 66217
Разсекретени патенти № 62075
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1555  до № 1561
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10977 до № 10980
Регистрирани марки от № 79481  до № 79860
Регистрирани промишлени дизайни от № 7516 до № 7584

04/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66207 до № 66210
Издаден секретен патент № 66211
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1549  до № 1554
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10975 до № 10976
Регистрирани марки от № 79111  до № 79480


03/2012
Преиздаден патент за изобретения № 63899
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1536  до № 1548
Регистрирани марки от № 78800  до № 79110 

02/2012
Издадени патенти за изобретения № 66206
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1524  до № 1535
Регистрирани марки от № 78355  до № 78799 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7502 до № 7515

01/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66193 до № 66205
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1521  до № 1523
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10971 до № 10974
Регистрирани марки от № 78086  до № 78354 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7467 до № 7501

2011 г.

12/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66185 до № 66192
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1510  до № 1520
Издадени сертификати за нови сортове растения № 10970
Регистрирани марки от № 77740  до № 78085 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7426 до № 7465

11/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66173 до № 66184
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1503  до № 1509
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10965 до № 10969
Регистрирани марки от № 77542  до № 77739 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7413 до № 7425

10/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66166 до № 66172
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1492  до № 1502
Регистрирани марки от № 77293  до № 77541 

09/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66154 до № 66165
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1489  до № 1491
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10961 до № 10964
Регистрирани марки от № 77182  до № 77292 
Регистрирани промишлени дизайни № 7330; от № 7400 до № 7412

08/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66147 до № 66153
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1469  до № 1488
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10957 до № 10960
Регистрирани марки от № 77044  до № 77180 
Регистрирани промишлени дизайни № 7330  до № 7399

07/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66136 до № 66146
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1460 до № 1468
Регистрирани марки от № 76812 до № 77043

06/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66125 до № 66135
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1445 до № 1459
Регистрирани марки от № 76636 до № 76811

05/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66110 до № 66124
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1440 до № 1444
Регистрирани марки от № 76439 до № 76635
Регистрирани промишлени дизайни № 7311 до № 7329

04/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66091 до № 66109
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1425 до № 1439
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10956
Регистрирани марки от № 76257 до № 76438
Регистрирани промишлени дизайни № 7277 до № 7310

03/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66080 до № 66090
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1416 до № 1424
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10938 до № 10955
Регистрирани марки от № 76113 до № 76256

02/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66075 до № 66079
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1409 до № 1415
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10930 до № 10937
Регистрирани марки от № 75935 до № 76112
Общоизвестни марки и марки, ползващи се с известност - заместващи страници
Регистрирани промишлени дизайни № 7259 до № 7276

01/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66065 до № 66074
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1407 до № 1408
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10925 до № 10929
Регистрирани марки от № 75777 до № 75934
Регистрирани промишлени дизайни № 7166 и от № 7254 до № 7258

2010 г.

12/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66047 до № 66064
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1395 до № 1406
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10899 до № 10924
Регистрирани марки от № 75498 до № 75776
Регистрирани промишлени дизайни от № 7243 до № 7253

11/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66023 до № 66046
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1373 до № 1394
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10885 до № 10898
Регистрирани марки от № 75180 до № 75497
Регистрирани промишлени дизайни от № 7203 до № 7242
10/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66004 до № 66022
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1365 до № 1372
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10882 до № 10884
Регистрирани марки от № 75051 до № 55179

09/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65995 до № 66003
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1356 до № 1364
Регистрирани марки от № 74647 до № 75050
08/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65973 до № 65994
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1343 до № 1355
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10880 до № 10881
Регистрирани марки от № 74171 до № 74646
Регистрирани промишлени дизайни от № 7194 до № 7202
07/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65953 до № 65972
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1337 до № 1342
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10868 до № 10879
Регистрирани марки от № 74134 до № 74170
Регистрирани промишлени дизайни от № 7164 до № 7165; 7167 до 7193
06/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65938 до № 65952
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1324 до № 1336
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10865 до № 10867
Регистрирани марки от № 73879 до № 74133
Регистрирани промишлени дизайни от № 7156 до № 7163
05/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65910 до № 65937
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1316 до № 1323
Регистрирани марки от № 73395 до № 73878
Регистрирани промишлени дизайни от № 7140 до № 7155
04/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65870 до № 65909
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1299 до № 1315
Регистрирани марки от № 73122 до № 73394
Регистрирани промишлени дизайни от № 7116 до № 7139
03/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65844 до № 65869
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1282 до № 1298
Регистрирани марки от № 73021 до № 73121
02/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65824 до № 65843
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1271 до № 1380
Издадени сертификати за нови сортове растения № 10839 до № 10861
Регистрирани промишлени дизайни от № 7064 до № 7115
01/2010 (29.01.2010)
Издадени патенти за изобретения от № 65814 до № 65823
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1256 до № 1270
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10835 до № 10838
Регистрирани марки от № 72146 до № 72448
 
2009 г.

12/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65792 до № 65813
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1246 до № 1255
Регистрирани марки от № 71759 до № 72145
Регистрирани промишлени дизайни от № 7003 до № 7063
11/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65772 до № 65791
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1238 до № 1245
Регистрирани марки от № 71404 до № 71758
10/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65752 до № 65771
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1218 до № 1237
Регистрирани марки от № 70984 до № 71403
09/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65732 до № 65751
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1207 до № 1217
Регистрирани марки от № 70450 до № 70983
Регистрирани промишлени дизайни от № 6988 до № 7002
08/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65712 до № 65731
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1199 до № 1206
Регистрирани марки от № 70146 до № 70449
Регистрирани промишлени дизайни от № 6959 до № 6987
07/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65692 до № 65711
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1190 до № 1198
Регистрирани марки от № 69701 до № 70145
Регистрирани промишлени дизайни  № 6812; 6896; 6903 и от № 6931 до № 6958
06/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65672 до № 65691
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10829 до № 10834
Регистрирани марки от № 69449 до № 69700
05/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65652 до № 65671
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1183 до № 1189
Регистрирани марки от № 69264 до № 69448
Регистрирани промишлени дизайни от № 6865 до № 6930
04/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65632 до № 65651
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1171 до № 1182
Регистрирани марки от № 68293 до № 69263
03/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65612 до № 65631
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1158 до № 1170
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10818 до № 10828
Регистрирани марки от № 67985 до № 68292
02/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65592 до № 65611
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1143 до № 1157
Регистрирани марки от № 67821 до № 67984
01/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65572 до № 65591
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1140 до № 1142
Регистрирани марки от № 67700 до № 67820

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка