КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Годишни отчети на ПВ Печат

Отчети 2018  г.Отчет за изпълнение на целите за 2015

Отчети 2014 г.

Годишен отчет 2014 година

Отчет за изпълнение на целите за 2014

Отчети 2013 г.

Годишен отчет за 2013г.

Отчет за изпълнението на целите за 2013 година

Отчети 2012 г.

Годишен отчет за 2012г.

Отчет за изпълнението на целите за 2012 година

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2006 г.

Годишен отчет за 2005 г.

Годишен отчет за 2004 г.

Годишен отчет за 2003 г.

Годишен отчет за 2002 г.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка