КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
26 април - Ден на интелектуалната собственост Печат

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ТАНЯ НАЙДЕНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по повод

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – 26 АПРИЛ 2014

На 26 април 2014г. в България за четиринадесети пореден път под мотото “Филмите – една световна страст” ще бъде отбелязан Световният ден на интелектуалната собственост. 

Тази дата, на която Световната организация по интелектуална собственост чества своя рожден ден, е повод за хората от всички страни да помислят върху значението на творчеството и новаторството за изграждането на един по-добър и модерен свят. Прогрес в икономиката и културата може да се постигне, само ако впрегнем своята творческа и новаторска енергия, като използваме системата за закрила на интелектуалната собственост. 

Патентното ведомство на Република България е организация, посветена на усилията да бъдат гарантирани правата на творците и притежателите на интелектуална собственост, както и да бъдат признати и възнаградени постиженията на изобретателите и авторите. 

Творците на България – изобретатели, дейци на културата и изкуството, преподаватели и служители, работещи в областта на създаването и защитата на интелектуалната собственост, всекидневно дават своя принос за подобряване качеството на съвременния ни живот, усъвършенстването, икономическото и технологичното ни развитие. 

Приемете моите поздравления и най-искрените ми пожелания за здраве, благоденствие и бъдещи творчески успехи при създаването на продуктите – обект на интелектуалната собственост, достойното изпълнение на задачите по закрилата им и използването им за благото на България и нейните граждани в условията на членството ни в Европейския съюз и в световен аспект.    

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка